0978.888.466

Cập nhật phần mềm Ninja System 3.3

1. Thêm tính năng lặp lại quá trình tương tác giúp bạn quay vòng lại danh sách tài khoản. 2. Thêm tính năng chỉ tương tác trong khoảng thời gian...

Ninja hướng dẫn bán hàng trên Shopee

Shopee là kênh thương mại điện tử trực tuyến giúp các hoạt động mua bán online của người dùng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Để bán hàng...