0978.888.466

Cập nhật phần mềm Ninja System 3.3

Rate this post
  • 1. Thêm tính năng lặp lại quá trình tương tác giúp bạn quay vòng lại danh sách tài khoản.
  • 2. Thêm tính năng chỉ tương tác trong khoảng thời gian 8h – 21h hằng ngày. Giúp bạn cắm máy qua đêm mà mà account vẫn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian từ 12h đêm đến sáng. Khung thời gian về sáng dễ ảnh hưởng đến tài khoản (người cũng nghỉ ngơi nên tool cũng phải nghỉ ngơi)
  • 3. Cho phép bạn tích all, bỏ tích và chỉ chọn những tài khoản để tham gia tương tác.
  • 4. Cho phép tự động thay đổi ip 3g khi share bài viết
  • 5. Cho phép bạn logout tài khoản và login lại : Giúp quá trình nhập acc nhẹ nhằng hơn.
  • 6. Tích hợp tính năng tự động update các version mới. Giúp bạn có thông báo cập nhật dễ dàng hơn.

=>>> Tải phần mềm tại : tai.ninjateam.vn/updateninjasystem33.zip

Add Comment